SP 1 - LEEAN
Lokal energieffektivisering och lokala nätverk


Det övergripande gemensamma målet inom LEEANprojektet är att ge stöd till kommunala verksamheter och dess tjänstemän (så som energi och klimatrådgivarna) samt andra organisationer som arbetar med att ge råd och kunskap till villaägare, hyresgäster, företag, invandrare, ekonomiskt utsatta grupper om hur dessa kan spara energi genom att förändra sitt beteende och därmed spara pengar. LEEAN projektet fokuserar på energieffektivisering i bygg- och bostadssektorn vilka tillsammans står för 40% av den totala energianvändningen inom EU.

Projektets gränsöverskridande samarbete utgör en stor kunskapskälla inom energieffektivisering, vilket säkerställer att en rad skräddarsydda aktiviteter, informationsmaterial och informationsverktyg kan tas fram likaså kommer redan befintliga kunskaper och erfarenheter utbytas mellan projektdeltagarna. Detta kommer att resultera i att strategier och åtgärder för att spara energi särskilt inom bygg- och bostadssektorn kommer att utvecklas och utnyttjas oftare, energi- och klimatrådgivningen och dess nätverk kommer att förstärkas dessutom kommer goda exempel spridas på ett effektivt sätt.

LEEAN kommer också att stödja utvecklingen och förbättringen av regionala och lokala policyer och styrdokument.

LEEAN ingår i åtgärdsområde SP 1:
strategier för kunskapsöverföring om effektiv energianvändning (lokal energi rådgivning och nätverk)

Total budget: EUR 343.058,00

Regional samordnare:
Christel Liljegren

Kontaktuppgifter:
Energikontor Sydost, Energy Agency for Southeast Sweden
Esplanaden 20
392 33 Kalmar, Sweden
Telefon: +46 (0) 706-208 308
Email: christel.liljegren@energikontorsydost.se