SP 1 - LEEAN
Lokalne sieci doradztwa w zakresie wydajności energetycznej


Ogólnym celem podprojektu Lokalne sieci doradztwa w zakresie wydajności energetycznej (akronim ang: LEEAN) jest wsparcie kadry gminnej, kadry stowarzyszeń budownictwa społecznego oraz lokalnych agencji energetycznych w konsultacjach z właścicielami prywatnych domostw, mieszkańcami, przedsiębiorcami, imigrantami, jak również z rodzinami, których nie stać na ogrzewanie swoich mieszkań, których celem jest obniżenie kosztów za energię oraz zdobycie wiedzy na temat zachowań, które przyczynią się do efektywnego gospodarowania energią oraz pozwolą zastosować dobre praktyki w tym zakresie. Projekt LEEAN koncentruje się tutaj na sektorze budowlanym i mieszkaniowym, gdzie konsumpcja energii stanowi 40% całego zużycia w Unii Europejskiej.

Wyjątkowe międzyregionalne partnerstwo z wnikliwą specyficzną ekspertyzą na polu efektywności energetycznej zagwarantuje różnorodną, dostosowaną do potrzeb wiedzę w zakresie efektywności energetycznej oraz instrumentów, jak również intensywna wyminę doświadczeń na zasadzie know-how na temat istniejących środków i instrumentów. Strategie oraz środki dotyczące efektywności energetycznej, zwłaszcza w sektorze budowlanym i mieszkaniowym będą wdrażanie częściej i w sposób bardziej efektywny. Wzmocnione zostaną sieci doradztwa i usług energetycznych, a przykłady dobrych praktyk zostaną dobrze rozpowszechnione.

Wreszcie, projekt LEEAN stawia na szansę znacznego wsparcia rozwoju i optymizacji regionalnej i lokalnej polityki.

Projekt LEEAN został złożony w ramach priorytetu 1:
Strategie transferu wiedzy dot. wydajności energetycznej (sieć doradztwa lokalnego)

Całkowity budżet: 343.058,00 EUR

Koordynator podprojektu:
Pani Adrianna Pasiniewicz
Gmina Bielawa
Pl. Wolności 1
Tel./Fax: +48 74 833 46 71
e-mail: apasiniewicz@um.bielawa.pl
www.bielawa.pl