April 2013

24 april 2013 - Energieffektivisering – rekommendationer presenteras i EU:s Regionkommitté

Energikontoret och Regionförbundet Södra Småland presenterar resultat från energieffektiviseringsprojektet EnercitEE  för EU:s regionkommittés utskott för miljö, klimatförändringar och energi ENVE. Projektet har bland annat analyserat hur energieffektiviseringsdirektivet  implementeras i olika länder och vad det betyder i praktiken för lokala nivån, inklusive rekommendationer till kommissionen för effektivare implementering. Vikten av utbyte av erfarenheter mellan regioner kommer att poängteras, liksom att projektet har tillfört de många deltagarna på olika nivåer konkreta praktiska erfarenheter.