February 2011

SUSTRAMM kick-off in Karskrona

 

Picture: SUSTRAMM logo

SUSTRAMM – Sustainable transports for Managing Mobility

Inom ramen för projekten Mobilitetskontoret i Blekinge, Kalmar respektive Kronobergs län drivs ett tvåårigt europeiskt projekt som siktar till att genomföra Mobility Management (dvs. påverka transportbeteende) oftare och på ett bättre sätt. SUSTRAMM innebär bättre erfarenhets–utbyte, förbättringar av regionala transportstrategier, utbildningar inom Mobility Management samt ett pilotcykelprojekt.

SUSTRAMM kommer att leda till att erfarenheter från arbetet för hållbart resande bättre kan utbytas mellan europeiska partners och inom Sydost. Syftet är att skapa hållbara transportsystem genom att påverka lokala och regionala transportpolicyer.  SUSTRAMM kommer också att höja medborgarnas medvetenhet om hållbart resande och uppmuntra förändrat mobilitetsbeteende.

Projektmål

  • Utbilda nyckelaktörer i Mobility Management och förstärka Mobility Managementnätverken
  • Identifiera och sprida 12 framgångsrika Mobility Management-åtgärder
  • Ta fram riktlinjer och rekommendationer för Mobility Management
  • Påverka tre regionala transportpolicyer
  • Genomföra Mobility Management oftare och på ett bättre sätt
  • Nå 5700 medborgare


SUSTRAMM – planerade aktiviteter i Sydost

- Två endagsutbildningar om Mobility Management och cykling under 
  Europeiska trafikantveckan 2011 och 2012. Målgruppen är politikerna i
  Sydost.
- En pilotutveckling av SydostTrampar (cykeltävling mellan arbetsplatser).
  Målgruppen är arbetsplatser i Sydost.

Första interregionala mötet ägde rum i Karlskrona 8–9 februari 2011! Här kan du se protokollet från kickoffmötet i Karlskrona 8–9 februari 2011 (protokollet är under arbete). Nästa interregionala möte planeras att äga rum i Cluses, Frankrike, under juli–augusti 2011.

Picture: SUSTRAMM kick-off
From left to right:
Sofia Bothorp (Karlskrona kommun, SE), Claude Hugard (Municipality of Cluses, Haute Savoie, FR), Manja Becker (City of Pirna, Saxony, DE), Matthias Richter (City of Pirna, Saxony, DE), Cécile Drouillet (Municipality of Cluses, Haute-Savoie, FR), Camille Delepierre (ESS, Småland med Öarna + Blekinge, SE), Udo Becker (Technical University of Dresden, Saxony, DE), Lisa Wälitalo (Municipality of Karlskrona, SE)


För mer information, kontakta:

Camille Delepierre, projektledare
Tel: 0455 - 30 32 36
Mob: 0766-20 90 52
camille.delepierre@energikontorsydost.se